LAADUKASTA JA LÄHELLÄ TOTEUTETTUA KOULUTUSTA

KIP Service toimii asiakkaidensa strategisena kumppanina osaamisen kehittämisessä. Yrityksien tulee satsata osaamisen varmistamiseen ja sen kehittämiseen – nyt ja tulevaisuudessa.

KIP Academy tarjoaa käytännönlähteistä ja lähellä toteutettua koulutusta

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on yrityksille merkittävä investointikohde. KIP Academy kiinnittääkin koulutuksissaan erityistä huomiota koulutusten vaikuttavuuteen, jotta koulutus myös johtaa muutoksiin toiminnassa.

Kukapa meistä ei olisi joskus istunut keskittymiskykyä koettelevissa 8-tuntisissa koulutuspäivissä, ja saanut päivän päätteeksi todistuksen hankitusta pätevyydestä. Kokonaan toinen asia on, mitä päivästä on kenellekin jäänyt mieleen, ja ennen kaikkea, kuinka paljon koulutuksen sisällöstä viedään aikanaan työpaikoilla käytäntöön. Ei välttämättä kovinkaan paljon, varsinkin jos koulutukseen on osallistujan mielestä tultu vain siksi, että esimies käski.

– Yrityksille olennaisinta on, mitä heidän työntekijänsä aidosti saa koulutuksesta, ja miten opittua sovelletaan arkeen.
Siksi KIP Academy tulee kiinnittämään paljon huomiota koulutusten vaikuttavuuteen, Jonas Sandlin toteaa.
Vaikuttavuus lähtee hänen mukaansa siitä, että työntekijä tiedostaa, miksi hän yleensä osallistuu johonkin tiettyyn koulutukseen, joka on samalla analyysi oman osaamisen nykytilasta.

– Ellei ihminen ole motivoinut olemaan koulutuksessa ja niin sanotusti läsnä, silloin ei yleensä tapahdu myöskään itsearviointia. Kun ihminen on motivoitunut, hän vertaa osaamistaan toisten osaamiseen, ja samalla kenties oivaltaa uusia keinoja kehittää omaa tekemistään.

Isossa kuvassa KIP Academyn tavoitteena on huolehtia siitä, että KIP:n alueen yrityksissä henkilöstöllä on ajanmukaiset ja tarvittavat tiedot sekä taidot työnsä hoitamiseen. – Meidän kaikkien yhteisenä tavoitteena on jatkuva oppiminen ja työssä kehittyminen. Tätä Opetushallituskin painottaa, ja tätä tavoitetta palvelevaa raamia KIP Academy alueelle parhaillaan rakentaa. Yritysten kumppanina olemme osaltamme laadun varmistajana myös seuraamalla ja tiedottamalla koulutusalalla tapahtuvista muutoksista tai muista ajankohtaisista asioista.

Koronapandemian myötä käyttöön on tullut uusia koulutusmuotoja. Sandlin uskoo KIP Academyn hyödyntämän hybridimallin jäävän käyttöön jatkossakin. Siinä koulutettavat suorittavat ensin verkkokoulutuksena määrätyt osiot. Sen jälkeen on lähipäivä, jossa käydään läpi opittuja asioita muun muassa käytännön harjoituksina tehtävärasteilla. Kouluttajan tehtävänä on arvioida, onko koulutettava oppinut tarvittavat asiat vai ei. Lähipäivät järjestetään voimassa olevien koronarajoitusten mukaisesti. Myös ”monipaikkaisuus” on tullut yhdeksi tavaksi toteuttaa joustavia ja asiakaslähtöisiä koulutuksia. Jonas Sandlin ottaa esimerkiksi äskettäin järjestetyn työturvallisuuskorttikoulutuksen. – Koulutukseen osallistui yhteensä 22 oppilasta. Tällä hetkellä voimassa olevien koronarajoitusten puitteissa heistä seitsemän oli paikalla samassa tilassa kouluttajan kanssa, ja loput osallistuivat etäyhteyksillä.

– Olemme investoineet näiden koulutusten toteuttamisessa tarvittaviin työkaluihin. Vaikka menetelmä on kouluttajalle
vaativa, koska hänen pitää osata olla läsnä jokaiselle, osanottajille tämä tarjoaa lisää vaihtoehtoja. Toiset osallistuvat koulutuksiin mieluummin etänä, toiset taas haluavat olla läsnä samassa tilassa kouluttajan kanssa.

Yksi tärkeä osa-alue, johon Sandlinin mukaan pitää kiinnittää koko ajan huomiota, on hiljaisen tiedon jakaminen.
– Se voi tarkoittaa vaikkapa sitä, että KIP Academyn koulutuksissa on mukana kokeneita, pitkään tehtävässään työskennelleitä henkilöitä. Tai vaihtoehtoisesti tietoa jakaa kokeneen palveluntuottajayrityksen edustaja.

KIP Academyn koulutustarjonta pitää Sandlinin mukaan tänä vuonna sisällään sekä tuttuja peruskoulutuksia että kokonaan uusia koulutuksia. Jatkuvana koulutuksena järjestetään niin työturvallisuus- ja tulityökoulutuksia, sähköturvallisuuskoulutuksia, ATEX-koulutuksia kuin ensiapukoulutuksia. Ensiapukoulutuksia on uutena henkilönä pitämässä Annika Virta-Korkeaniemi. Asiakkailta tulevien tarpeiden perusteella toteutetaan lisäksi muun muassa laippaliitos- ja jännitetyökoulutuksia. Nosturi- ja trukkikoulutukset tulevat ajankohtaisiksi jälleen keväällä kesätyöntekijöiden saapuessa yrityksiin.

Ota yhteyttä: koulutuspäällikkö Jonas Sandlin

Avainsanat