Tietosuojaseloste – turvallisuusjärjestelmät KIP:n alueella

Miten keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietojasi vieraillessasi Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueella. KIP Service Oy voi saada sinusta tietoja vierailijaportaalin, koulutusportaalin, kulunhallinta-järjestelmän tai kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten (esim. ali-hankkijan tai vuokralaisen) kautta.

Kameravalvonnan keinoin käsittelemme kuva- ja henkilötietoa henkilöistä, jotka liikkuvat KIP:n kameravalvonnan piiriin kuuluvalla alueella. Alueella tapahtuvasta kameravalvonnasta ilmoitamme kyltein.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Tiedot, joita keräämme ja käsittelemme sinusta voivat sisältää nimesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, henkilötunnuksesi, veronumerosi, KIP:n alueella koskevan työskentelyjaksosi aloitus- ja lopetuspäivämäärän, työnantajasi, työnantajasi Y-tunnuksen (tai ulkomaisten yritysten kohdalla vastaavan rekisteröintitunnuksen), ajoneuvojen rekisterinumerot sekä muita kulunvalvontaan liittyviä tai luovuttamiasi keskeisiä tietoja.

Kameravalvontajärjestelmät tallentavat video- ja kuva-aineistoa sekä aineiston päivämäärää ja kellonaikatietoa KIP:n alueella liikkuvista henkilöistä (ilman ääntä).

Henkilötietojesi käyttäminen (käsittelyn tarkoitukset ja lailliset perusteet)

Keräämiämme tietoja käytetään KIP:n alueen tuotantoyksiköissä ja muissa tiloissa asioivien työntekijöiden sekä ulkoisten palveluntuottajien, vuokralaisten ja muiden kolmansien osapuolten turvallisuuden ja kulkuoikeuksien hallinnointiin ja valvontaan.

KIP Service Oy käsittelee henkilötietojasi ainoastaan yllä kuvattuihin sekä seuraaviin laillisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiinsa:

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusta on laillinen velvoite, sopimus ja oikeutettu etu.

Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille, kuten veroviranomaiselle. KIP Service Oy ei siirrä tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa lain velvoittamana viranomaisen pyytäessä esim. tutkinta- tai pelastustoimiin.

Saatamme käyttää palveluntuottajina kolmansia osapuolia turvallisuusjärjestelmän toteuttamiseksi tai sallia kolmansien osapuolten hallinnoida puolestamme muita vastaavia toimintoja. KIP Service Oy ei julkaise henkilötietojasi muissa yhteyksissä ilman suostumustasi, ellei lainsäädännössä toisin vaadita.

Henkilötietojen suojaaminen ja säilyttäminen

KIP Service Oy on ryhtynyt asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimiin rajoittaakseen henkilötietojen käyttöä ja suojatakseen niitä katoamiselta, tahattomalta tuhoutumiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta muuntelulta. KIP Service Oy:llä on käytössään kolmansien osapuolten palvelutarjoajien seulonta- ja valintaprosessit henkilötietojesi turvallisen käsittelyn turvaamiseksi. Henkilötietojen käyttöoikeus on rajattu niihin KIP Service Oy:n työntekijöihin ja palveluntarjoajiin, jotka tarvitsevat tietoja edellä olevassa kohdassa ”Henkilötietojen käyttäminen” määriteltyihin tarkoituksiin.

KIP Service Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan tarkoitukseen, johon ne kerättiin, tai lainsäädäntö niiden säilytystä edellyttää. Vierailuja koskien säilytysaika on kaksi (2) vuotta siitä vuodesta, kun tiedot on kerätty. Säilytysaika kameravalvonnan tiedoille on kuusi (6) kuukautta.

Tietoja voidaan antaa viranomaisille ja muille osapuolille, joilla on lailliset oikeudet tietojen vastaanottamiseen.

Henkilötietojesi tarkastusoikeus ja muut oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tieto henkilötiedoista, joita KIP Service Oy on sinusta kerännyt, ja pyytää niistä kopio olemalla yhteydessä alla kohdassa ”Yhteystietomme” mainittuun sähköposti- tai postiosoitteeseen. Sinulla on tarvittaessa oikeus saada tietoihin muutoksia tai korjauksia tai saada tiedot poistetuiksi, jos ne ovat niiden käsittelytarkoitukseen nähden virheellisiä, epätarkkoja, vanhentuneita tai tarpeettomia. Voimme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi, tarkentamaan pyyntöäsi ja antamaan siitä lisätietoja.

Jos henkilötietojesi käsittelyyn liittyvä pyyntösi hylätään tai jos henkilötietojasi ei ole mielestäsi käsitelty sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti, voit saattaa asian tieto-suojaviranomaisen tietoon.

Voit myös pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä, jos tietojen käyttö voisi loukata yksityisyydensuojaasi. Sinulla on oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä kiistäessäsi tietojen oikeellisuuden ajaksi, jolloin oikeellisuus tarkistetaan, jos tietoja käsitellään lainvastaisesti tai jos olet vastustanut oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä, kunnes oikeutetun edun olemassaolo on vahvistettu. Tilanteissa, joissa henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa.

Yhteystietomme

Jos haluat lisätietoja tästä Tietosuojaselosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä KIP Service Oy:n toimesta tai jos haluat tehdä tietopyynnön, ota yhteyttä:

Jussi Lång
Turvallisuuspäällikkö KIP Service Oy
jussi.lang@kipservice.fi

KIP Service Oy
PL 32, 67101 Kokkola

Lähetä meille viesti

Tietosuojaseloste