Teollisuuden strateginen kumppani

KIP Service luo suurteollisuudelle toimintaympäristön ja kumppanuusverkoston tarjoten hyödykkeitä, palveluja ja ratkaisuja, jotka lisäävät toimijoiden onnistumista, kilpailukykyä ja toimintavarmuutta.

Toimimme Kokkolan Suurteollisuusalueella. Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, jossa toimii useita kemian- ja metallialan huippuyrityksiä. Alueelle on sijoittunut 15 tuotantolaitosta sekä noin 60 palveluyritystä tukemaan tuotantolaitoksien ydintoimintoja. Yritykset työllistävät suoraan 2 250 henkilöä.

KIP:n alueinfra on kattava ja laadukas. Tarjolla on valmiiksi kaavoitettua tonttimaata, toimitiloja sekä hyvä alueen sisäinen tieverkosto. Alueinfraa täydentää runsas palvelu- ja hyödyketarjonta (mm. energia, vesi, kaukolämpö, paineilma), joka on lähes omavaraista.

KIP Service on omalta osaltaan mahdollistamassa Kokkola Industrial Parkin menestystarinaa.

Securitas kumppanina turvallisuuden kehittämisessä

KIP Service ja Securitas tekevät yhteistyötä yhteisen vision siivittämänä: tavoitteena on olla suunnannäyttäjä teollisuuden turvallisuudessa Suomessa. Siksi yhteistyötä leimaa aito kumppanuus, avoimuus ja yhdessä kehittäminen.

Lue lisää

Tulevat koulutukset