Kiinteistö- ja infrapalvelut

Kiinteistö- ja infrapalvelumme kattavat muun muassa kiinteistönhoidon, rakennuttamispalvelun sekä verkostojen ja hyödykkeiden, kuten eri vesilaatujen ja paineilman, toimittamisen suurteollisuusalueen yrityksille.

Kiinteistönhoito

Vastaamme Kokkolan Suurteollisuusalueen yhteisen infrastruktuurin huolto- ja kunnossapitotöistä. Vastuullamme on alueen tieverkostot sekä nurmi- ja metsäalueista huolehtiminen. Tarvittaessa rakennamme uusia toimitiloja

Vapaat toimitilat

Hallinnoimme useita Kokkolan Suurteollisuusalueella sijaitsevia rakennuksia yhteistyössä KIP Infran kanssa.

Rakennuttajapalvelut

Tarjoamme rakennuttaja- ja rakennusvalvontapalveluita eri kokoisiin hankkeisiin. Erityisesti avustamme rakennuttajia suunnittelun alkumäärityksissä etenkin infra- ja turvallisuusnäkökulmiin keskittyen.

Verkostot ja hyödykkeet

Toimitamme neljää eri vesilaatua (merivesi, pintavesi, talousvesi sekä ionivaihdettu vesi) Kokkolan Suurteollisuusalueen tuotantolaitoksille. Vesilaitoksemme on Suomen suurin teollinen vesilaitos. Jakelemme myös paineilmaa suurteollisuusalueella.


Lähetä meille viesti

Tietosuojaseloste

Aiheeseen liittyvät artikkelit