KOULUTUS SITOUTTAA HENKILÖSTÖÄ JA PARANTAA YRITYKSIEN KILPAILUKYKYÄ

KIP Service toimii asiakkaidensa strategisena kumppanina osaamisen kehittämisessä. Yrityksien tulee satsata osaamisen varmistamiseen ja sen kehittämiseen – nyt ja tulevaisuudessa.

Koulutus sitouttaa henkilöstöä ja parantaa yrityksen kilpailukykyä

Viime syksynä julkistetussa KIP:n alueen uudessa strategiassa tavoitteena on kehittyä suurteollisuusalueena alansa vastuulliseksi ja kehittyväksi suunnannäyttäjäksi maailmassa. Se edellyttää investointeja myös henkilöstön osaamiseen. KIP Servicen uudella koulutuspäälliköllä Jonas Sandlinilla on aikaisemmalta työuraltaan vahvat näytöt osaamisen kehittämisestä. Alan kansainvälisiä virtauksia seuraava Sandlin haluaa tuoda uusia ja hyväksi koettuja käytäntöjä myös KIP:n yritysten hyödynnettäväksi. – Osaamisen kehittäminen on tärkeää jo sen vuoksi, että pysymme mukana kansainvälisessä kilpailussa. Ja on aina parempi, jos alueen yritykset pystyvät panostamaan siihen yhdessä. Yksi yrityksiä yhdistävä teema on tällä hetkellä se, kuinka automaatio muuttaa työelämää.

Työntekijöiden kouluttaminen on Sandlinin mukaan tärkeää muistakin syistä. – Jos yritysjohto haluaa pitää kiinni henkilöstöstä, heidän on satsattava osaamisen kehittämiseen. Se sitouttaa työntekijät yritykseen, lisää heidän lojaliteettiaan työnantajaansa kohtaan ja parantaa yrityksen työnantajamielikuvaa. Syntyy positiivinen kierre, kun henkilöstö puhuu eri tahoilla hyvää työnantajastaan, joka on antanut heille mahdollisuuden kehittyä. Yrityksille on lisäksi tärkeää varmistaa työntekijöidensä osaamisen taso. – Ruotsissa autoteollisuudella on käytössään validiointia varten luotu verkkotyökalu, jollaisia tulee teollisuuteen laajemminkin. Suomessa niitä ei tietääkseni vielä ole käytössä, mutta en näe syytä, miksi me emme voisi olla tässä ensimmäisiä, Sandlin sanoo ja kertoo, että hänen omaa toimintaansa ohjaa paljolti Lean-ajattelu. – Olen käynyt sertifioidun Lean Leader-koulutuksen ja vetänyt erilaisia Lean-koulutuksia. Henkilöstöjohtamiseen liittyen koen, että minulla on paljon annettavaa esimerkiksi sen arvioimisessa, mihin yrityksen kannattaa suunnata koulutustaan, Sandlin poimii esimerkkejä osaamisalueistaan.

Pisimmän työuran Jonas Sandlin on tähän mennessä tehnyt KWH-yhtymään kuuluvassa Mirkassa, jossa hän työskenteli viimeksi koulutuspäällikkönä. Mirkalle hän siirtyi pian valmistuttuaan valtiotieteiden maisteriksi Åbo Akademista Vaasasta 2007. – Mirkalla sain varsin vapaat kädet rakentaa yhtiön koulutuskokonaisuutta. Vuodet yhtiössä opettivat minulle tosi paljon, ja sain tehdä noina vuosina laajasti yhteistyötä muun muassa eri koulutusorganisaatioiden kanssa. Minulle syntyi lisäksi laaja kontaktiverkosto. Sitä on mahdollista hyödyntää monissa yhteyksissä, vaikkapa työnjohtajien koulutuksessa ja rekrytoinnissa, joka on iso haaste teollisuudessa. Sandlinin kädenjälki Mirkalla näkyy esimerkiksi Mirka Academyssä, jonka kehittämisestä hänellä oli päävastuu.

KIP SERVICEN koulutuspäällikön tehtävässä Sandlinia kiinnostaa erityisesti mahdollisuus laajentaa ja kehittää yhtiön koulutustoimintaa sekä tehdä yhteistyötä KIP:n yritysten, mutta myös alueen ulkopuolisten yritysten kanssa. KIP Service toimii asiakkaidensa strategisena kumppanina osaamisen kehittämisessä.

Avainsanat