KIP SERVICE VAHVISTAA TURVALLISUUSORGANISAATIOTAAN

KIP Service vahvistaa turvallisuusorganisaatiotaan 1.1.2023 alkaen. Teollisuuspalomestarit Jouni Korkeaniemi ja Riku Nikula siirtyvät KIP Servicen palvelukseen Securitaksen palkkalistoilta.

KIP SERVICE VAHVISTAA TURVALLISUUSORGANISAATIOTAAN

KIP Service vahvistaa turvallisuusorganisaatiotaan 1.1.2023 alkaen. Teollisuuspalomestarit Jouni Korkeaniemi ja Riku Nikula siirtyvät KIP Servicen palvelukseen Securitaksen palkkalistoilta. Jouni ja Riku ovat toimineet jo vuosia KIP Servicen teollisuuspalokunnassa (TPK) Kokkolan suurteollisuusalueella. Päätoiminen teollisuuspalokunta perustettiin vuonna 2016 Kokkolan suurteollisuusalueelle.

Turvallisuuden kehittämispäälliköksi on nimetty Jussi Lång, joka vastaa Kokkola Industrial Park (KIP) -alueen varautumisvalmiudesta ja valtakunnallisesta viranomaisyhteistyöstä sekä uusien kehitysprojektien innovoinnista ja niiden alullepanosta. Kehittämispäällikkö vastaa myös KIP:n alueen ulkopuolisesta sammutinhuollon myynninkehittämisestä sekä muista turvallisuuteen liittyvistä asiakasprojekteista.

Turvallisuuden asiakkuuspäälliköksi on nimetty Riku Nikula, joka vastaa turvallisuuden kokonaiskuvan (turvallisuuskulttuurin) määrittelystä KIP:n alueella. Asiakkuuspäällikkö vastaa alueen turvallisuuskäytänteiden kehittämisestä, päivittämisestä, niiden asianmukaisesta hoidosta sekä säännöllisestä viestinnästä. Työtehtäviin kuuluu myös turvallisuuteen liittyvän ajantasaisen lainsäädännön ja määräysten seuranta sekä niiden jalkauttaminen.

Turvallisuuden palvelupäälliköksi on nimetty Jouni Korkeaniemi, joka vastaa palo- ja pelastustoimesta sekä vartioinnista KIP:n alueella. Palvelupäällikkö vastaa toiminnan suunnittelusta sekä sen kehittämisestä (sisältäen myös koulutussuunnittelun) tähdäten onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja riskienhallintaan.

”Turvallisuusasioissa me olemme nimenomaan asiantuntijaorganisaatio ja sitä asiantuntijuutta haluamme myös omassa roolissamme korostaa entisestään. Nykyiseen teollisuuspalokunnan käytännön toimintaan, suhteessa asiakkaisiin, ei tule muutoksia. Riku ja Jouni yhdessä kehittävät KIP Servicen tarjoamia turvallisuuspalveluita KIP:n alueella, ja ovat yhteyshenkilömme KIP:n alueen yrityksiin”, sanoo KIP Servicen toimitusjohtaja Olli-Matti Airiola.

Ota yhteyttä: Toimitusjohtaja Olli-Matti Airiola

Avainsanat