Yhteinen päämäärä kokonaisturvallisuuden kehittämisessä

”TETRAn kanssa toimiessa on ollut mukava huomata, kuinka hyvin heillä on turvallisuusasiat jalkautettu paperilta käytäntöön.” Riku Nikula, KIP teollisuuspalokunta

TETRA Chemicalsilla ja KIP Servicen teollisuuspalokunnalla yhteinen päämäärä kokonaisturvallisuuden kehittämisessä

KEVÄTAURINGON SÄTEET heijastuvat kirkkaina TETRA Chemicals Europen kalsiumkloriditehtaan säkittämön juuri uusitusta seinästä, kun TETRAn HSEQ-päällikkö Juha Rantalahti ja KIP Servicen teollisuuspalokunnan (TPK) teollisuuspalomestari Riku Nikula kävelevät laitoksen pihalla ja suunnittelevat tulevaa yhteistä harjoitusta TETRAn sammutusjätevesien hallintaan liittyen. TETRAn ja TPK:n yhteistyö on tiivistynyt ja monipuolistunut vuosien aikana.

TETRA Chemicals Europen Kokkolan tuotantolaitos on Euroopan suurin kalsiumkloriditehdas. HSEQ-päällikkö Juha Rantalahti tuntee tehtaan kuin omat taskunsa, sillä hän on työskennellyt Kokkolan suurteollisuusalueella eri tehtävissä vuodesta 1987. Kalsiumkloriditehtaalla hän aloitti vuonna 1996. Tehdas siirtyi TETRA Technologies Inc.:n omistukseen vuonna 2004. Turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasiat ovat kuuluneet Rantalahden vastuulle vuodesta 2010 lähtien.

TETRA ja KIP Servicen teollisuuspalokunta ovat tehneet tiivistä yhteistyötä TPK:n perustamisvuodesta 2016 alkaen. Palo- ja pelastusharjoituksista sekä paloilmoittimen kuukausitestauksista käynnistynyt yhteistyö on vuosien aikana laajentunut sammutinhuoltopalveluihin, paineilmahengityslaitteiden huoltoon ja käyttökoulutukseen sekä pelastustoimialan konsultaatioon. TETRA kuuluu KIP:n aluevartioinnin piiriin.

Koulutuksia 24/7/365

Yhteistyö on lisääntynyt myös koulutusten osalta. Koulutuksissa keskitytään TETRAn toiminnan kannalta oleellisiin asioihin, esimerkiksi hätäensiapukoulutuksissa palovammoihin ja sähköiskuihin sekä defibrillaattorin käyttöön. Erityistä kiitosta Rantalahti antaa TPK:lle koulutusten joustavuudesta: koulutuksia järjestetään TETRAn omissa, henkilökunnalle tutuissa tiloissa työvuorojen aikana.

Tärkeää on, että voin luottaa, että kaikki vuorot koulutetaan. Koulutuksia voidaan joutua joskus siirtämään, mutta niitä ei peruta, kertoo Juha Rantalahti. Koulutuksia järjestetään kaikkina vuorokauden aikoina. Samalla TPK oppii tuntemaan TETRAn toimintaa ja henkilöstöä, Rantalahti jatkaa.

Toimintavarmuus keskiössä

Laitehankinnoissa TETRA on panostanut TPK:n kanssa yhteensopiviin laitteisiin, jolloin korvaavan laitteen saa tarvittaessa nopeallakin aikataululla alueelta. Samanmallisia ja entuudestaan tuttuja laitteita on henkilökunnan helppo käyttää. Huomiota on kiinnitetty myös laitteiden merkitsemiseen ja suojaamiseen.

Aiemmin sammuttimilla oli tapana kadota paikoiltaan, mutta nyt ne pysyvät siististi huputettuina paikoillaan ja käyttökuntoisina, selostaa Rantalahti.

TPK:n palveluiden tilaaminen on Rantalahden mukaan helppoa ja osa töistä toteutetaan ennalta sovitun ohjelman mukaan.

Esimerkiksi sammuttimien huolto ja tarkastus toimivat hyvin. Voin luottaa siihen, että TPK:n lupaamat aikataulut pitävät ja homma hoituu, Rantalahti toteaa.

Rantalahti ja Nikula nostavat molemmat esille tapauksia, joissa on päädytty etsimään vaihtoehtoisia, turvallisempia toteutustapoja. TETRA luottaa TPK:n asiantuntemukseen, TPK kiittelee puolestaan TETRAa yhteistyön avoimuudesta. Hyvässä yhteistyössä molemmat oppivat, niin TETRA kuin TPK.

Aina löytyy myös kehitettävää. Esimerkiksi harjoitusten haastetta voidaan jatkuvasti lisätä ja kohteita vaihtaa, kertoo Rantalahti.

TPK yritysten tukena

Teollisuuspalomestari Riku Nikula on iloinen siitä, että TPK on saanut kehittää toimintaansa alusta alkaen tehtaiden tarpeiden mukaan. TPK kuuntelee asiakkaita, etsii ja tarjoaa KIP-alueen toimijoiden tarvitsemia palveluja ja uusia ratkaisuja.

TETRAn kanssa toimiessa on ollut mukava huomata, kuinka hyvin heillä on turvallisuusasiat jalkautettu paperilta käytäntöön. Viranomaisten edellyttämät vaatimukset saadaan usein suhteellisen helposti paperilla kuntoon, mutta koko työyhteisön turvallisuuskulttuurin rakentaminen ei ole helppoa.
TETRAlla siinä on mielestäni onnistuttu hyvin, kiittelee Nikula.

Rantalahti ja Nikula jatkavat matkaa tehdasalueella ideoiden jo uutta kehityskohdetta: tilojen tarkistamista ennakoiden onnettomuustilanteita, joissa henkilö täytyy pelastaa ja siirtää hankalasta kohteesta, esimerkiksi hiutalerumpujen hoitotasolta. Yhteistyö on kasvanut luottamukseen pohjautuvaksi
kumppanuudeksi.

Avainsanat