KIP SERVICE JA ELISA ALOITTAVAT LANGATTOMAN 5G-PRIVAATTIVERKON TESTAAMISEN SUURTEOLLISUUSALUEELLA

5G-privaattiverkko mahdollistaa nopean ja luotettavan tiedonsiirron turvallisen hallinnan Kokkola Industrial Parkissa.

KIP SERVICE JA ELISA ALOITTAVAT LANGATTOMAN 5G-PRIVAATTIVERKON TESTAAMISEN SUURTEOLLISUUSALUEELLA

5G-privaattiverkko mahdollistaa digitaalisuuteen perustuvan Teollisuus 4.0:n vaatiman nopean ja luotettavan tiedonsiirron turvallisen hallinnan Kokkola Industrial Parkissa.

Kun teollisuus kehittyy, on tietoverkkojen kehityttävä mukana. Siksi Kokkola Industrial Parkissa (KIP) aletaan pilotoida Elisan kanssa rakennettua 5G-privaattiverkkoa.

”Tietoturva on aina ollut tärkeää, mutta teollisuuden muuttuessa yhä digitaalisemmaksi, oikean tiedon rajaaminen tietoverkoissa oikeille ihmisille tulee entistä tärkeämmäksi”, KIP Servicen turvallisuuspäällikkö Jussi Lång sanoo.

KIP Service ja Elisa ovat aloittaneet langattoman, 5G-yhteyksillä toimivan privaattiverkon pilotin rakentamisen suurteollisuusalueelle. Aluksi 5G-privaattiverkko rakennetaan rajatulle alueelle, josta sitä voidaan myöhemmin skaalata tarpeen mukaan rakentamalla lisää tukiasemia.

”Pilotti on tärkeä, sillä vaikka tekniikka ei sinänsä ole uutta, sen soveltaminen näin vaativassa teollisuusympäristössä on uutta. Haluamme Elisan kanssa kehittää verkkoa tosioloissa hyväksi, jotta voimme tarjota asiakkaillemme kauniiden lupausten sijaan todellisia tekoja.”

Onnettomuustilanteessa tiedon on kuljettava

Pilotoinnin ensimmäisessä vaiheessa suurteollisuusalueella kokeillaan 5G-privaattiverkkoa rajatulla alueella kameravalvonnan tarpeisiin. Kaapeliyhteyksiä alueella kulkee jo hyvin, mutta 5G-privaattiverkko tuo tärkeän tiedon siirtämiseen vapautta.

”Meillä on kameroita myös valvonta- ja pelastusajoneuvoissa sekä droneissa. Kuvien tarkentuessa tiedostokoot ovat kasvaneet, jolloin reaaliaikainen langaton tiedonsiirto vaatii lisää kapasiteettia ja nopeutta.”

5G:n vahvuuksiin kuuluvat nopeus, kaistanleveys sekä lyhyt latenssi eli viiveettömyys. Lång näkee sujuvan kuvavirran turvallisuuden näkökulmasta tärkeänä. Esimerkiksi tulipalossa on ratkaisevaa, kuinka hyvin eri lähteistä koottu videokuva saavuttaa pelastajat oikea-aikaisesti.

”Lähes kaikkia onnettomuustilanteita yhdistää se, että tietoa tapahtumista ei ole, tai se ei saavuta reaaliaikaisesti kaikkia, jotka sitä tarvitsevat. Haluamme kehittää verkon, jossa tieto ja isotkin videotiedostot liikkuvat luotettavasti ja nopeasti.”

Luotettavaa tiedonsiirtoa digitalisoituvalle teollisuudelle

Kokkola Industrial Parkin historia ulottuu 75 vuoden taakse. Nykyisin alueella toimii yhdeksäntoista, pääasiassa kansainvälisiin konserneihin kuuluvia, kemianteollisuuden tuotantolaitosta. Pilotin tarkoituksena on selvittää 5G-privaattiverkon mahdollisuudet ja rajat, jotta asiakasyritykset voivat kehittää liiketoimintaansa yhä turvallisemmassa ympäristössä.

”Alueen merkitys Kokkolan seudulle on suuri. Suurteollisuusalue tarjoaa työtä tuhansille henkilöille ja luo 1,41 miljardin euron liikevaihdon, josta 1,36 miljardia tulee viennistä”, Lång kertoo. Lisäksi alueella toimii Kokkolan satama, jonka kolmen satamanosan kautta kulkee noin 600 alusta vuodessa.

Myös KIP:n alueella toimivat tehtaat ovat siirtymässä kohti digitalisoitua tuotantotapaa elin niin sanottua Teollisuus 4.0:aa. Kun ennen tehtaiden koneita käytettiin käsin valvomoista, toiminnanohjauksen digitalisoituessa samat toiminnot voidaan tehdä tabletin kautta mistä vain. Samalla esimerkiksi AR eli lisätty todellisuus muuttaa tapaa, joilla tehtaissa työskennellään. ”Kun koneenhoitaja katsoo konetta, voidaan tärkeät käyttötiedot heijastaa suoraan hänen laseilleen teollista internetiä hyödyntämällä. Sujuva käyttö kuitenkin edellyttää täysin reaaliaikaista ja langatonta tiedonsiirtoa.”
Tulevaisuudessa suurteollisuusalue voi turvallisesti laajentaa privaattiverkkoa myös alueen yritysten käyttöön digitaalisen teollisuustoiminnan alustaksi.

”Se edellyttää täyttä luottamusta siihen, että verkossa kulkeva tieto kulkee vain heille, joille se kuuluu.”


Ota yhteyttä: Turvallisuuspäällikkö Jussi Lång

Avainsanat